Subliminal Mesaj

Subliminal mesaj ve çeşitleri nelerdir?

Subliminal Mesaj

"Bilinçaltı mesajı" anlamına gelen subliminal mesaj, normal insan algısı limitlerinin altında kalmak ve o anda fark edilmemek üzere tasarlanan, başka bir obje veya içeriğin içine gömülü olan bir mesaj veya işarettir.

Subliminal mesajlar insanın bilinçli dikkati tarafından fark edilemezler, ancak bu mesajların insanın bilinçaltını etkiledikleri ileri sürülmektedir. Subliminal teknikler reklamcılık ve propaganda alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Dizilerde veya filmlerde karakterlerin içtiği içecek markaları, kıyafetleri subliminal mesaj örneklerindendir. Bu tekniklerin amaçları, etkisi, kullanım sıklığı ve rekabet gibi konularda ahlaka uygunluğu konuları tartışmalıdır. Marka ve ürünlerin pazarlamasından toplumun ilgi, ihtiyaç ve algısını değiştirmeye kadar birçok konuda kullanılmaktadır. Bir kişiyi, kurumu ya da ürünü kötü göstermek için o şey ile kötü olan bir nesnenin aynı temada işlenmesi subliminal mesajın en yaygın kullanılma şeklidir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde en bilinçli ve defansif kişiler bile bu mesajları ilk bakışta %100 olarak çözememektedir. Bu da toplumlarımızı yönlendirmeli reklamlara karşı savunmasız bırakmaktadır.


Subliminal Mesaj Çeşitleri

Görsel Mesajlar

Görsel mesajlar, görsel içeriklerin hızla yanıp sönmesidir. Genellikle, bu içerikler tek seferde sadece birkaç milisaniye boyunca yanıp söner, böylece bilinçli olarak algılanamazlar. Onları algılamanın tek yolu, videoyu mesajın ekranda yanıp söndüğü anda durdurabilmenizdir.

Sesli Mesajlar

Bunlar ses kayıtlarına eklenen ses işaretleridir. Örneğin, şarkı gibi çok daha yüksek sesli bir kayıta düşük sesli bir sesli mesaj koyabilirsiniz. Daha yüksek olan ses kaynağı kaldırılmadığı sürece düşük sesli subliminal, bilinçli olarak duyulmaz, ancak kesinlikle bilinçaltına kayıt olur.

Backmasked Mesajlar

Geri maskeleme, İçinde gizli mesaj içeren bir ses kaydını geriye (backwards) kaydedip, subliminal mesajı vermek için ileri oynatmaktır. Ses kaydı çalındığında ses geriye doğru çıktığı için, dinleyici için sadece anlamsız, garip bir sestir ve bilinçli olarak farkında olmazlar. Mesajı duyabilecekleri tek yol, ses kaydını ters çevirip dinlemeleridir.


Kaynakça
  1. https://tr.wikipedia.org/wiki/Subliminal_mesaj
  2. https://smallbusiness.chron.com/subliminal-advertising-23027.html