Peter Pan Sendromu

Peter Pan sendromu sebepleri ve belirtileri.

Peter Pan Sendromu

Peter Pan sendromu, kişi olgun yaşta olduğu halde sosyal açıdan çocukmuş gibi davranan kişilerin yaşadığı durumu ifade etmektedir. Aynı zamanda büyüme korkusu olan çocukların yaşadığı bir bir davranış bozukluğudur. Bu sendrom oldukça ciddi ve önemli bir hastalıktır. Bu sendrom en çok olgun yaşlarda görülmektedir.

Peter Pan Sendromu neden meydana gelir?

Bu sendromun nedeni genel olarak çocukluk dönemine dayanmaktadır. Çocukluk döneminde yaşanan durumlar ve birçok faktör bu sendroma neden olabilir. Genellikle otorite boşluğu olan aile yapılarında yetişen çocuklarda daha sık görülür. Bu durum büyük bir etkendir. Çocukluk döneminde sorumluluk almadan yetişen çocuklarda görülmesi büyük bir faktördür. Bunların yanı sıra herhangi bir kısıtlama görmeyen, aşırı özgür ve rahat bırakılan çocuklarda peter pan sendromu yaşamasına neden olmaktadır.

Genellikle çocukların aşırı rahat ve özgür bırakılması sonucunda ortaya çıkan bu sendrom, kişinin bir birey olmasını engellemektedir. Kişinin sorumluk almasını ve karar verebilme yetisini dahi engellemektedir. Bu kişilerin ileride hayatını idame ettirebilmesi oldukça zordur.

Peterpan2

Peter Pan Sendromunun Bazı Belirtileri

 1. Canı çalışmak istemediğinde çalışmamak ve genel olarak çalışmayı reddetmek
 2. Tutarsız olmak: Bir konuda uzmanlaşacak kadar odaklanamamak, devamlı olarak odak hedefi değiştirmek
 3. İşten işe, hobiden hobiye atlamak
 4. Hiçbir çaba göstermeden gerçekçi olmayan bir hedefe tutunmak
 5. İnsan ilişkilerine veya bir aile edinme konularına çok az ilgi göstermek

 6. Başına gelen olaylar veya başarısızlıklar için başkalarını suçlamak
 7. Aşırı özgüven sergileme
 8. İrade zayıflığı
 9. Sözleri tutamama
 10. Finansal sorumsuzluk ve tutarsızlık
 11. Günlük işlerde zorluk çekme