Mutlaka bilmeniz gereken SSH Komutları

Eğer bir linux tabanlı sunucuda sahipseniz ya da linux kullanıcısı iseniz mutlaka bilmeniz gereken SSH komutlarını

Mutlaka bilmeniz gereken SSH Komutları

SSH, Telnet ve rlogin gibi ağ üzerindeki başka bir sunucuya uzakta bulunan bir başka makineden bağlantı sağlayan bir protokoldür. SSH açık haliyle Secure Shell yani güvenli kabuk anlamına gelir. Telnet ve rlogin kullanıcı şifreleri dahil tüm iletişim açık yani şifrelenmeden gerçekleştirilirken, SSH güvensiz makineler arasındaki iletişimi güçlü bir kriptografik yöntemiyle şifreler.


Linux SSH Komutları ve kullanımı

ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.

ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

gunzip Uzantısı .gz olan dosları açar.

cp Dosyayı kopyalar.

mv Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.

mkdir Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.

rmdir Belirtilen dizini silmenizi sağlar.

rm Dosya silmenizi sağlar.

rm -rf Dizin silmenizi sağlar.

cd Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.

cd .. Bir üst dizine geçmenizi sağlar.

cd ~ En üst dizine çıkmanızı sağlar.

pwd O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.

pico Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.

ftp Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.

lynx Belirtilen siteyi görüntüler.

df Harddisk istatistiklerini gösterir.

quota Disk kullanımınızı gösterir.

uname İşletim sisteiminin durumunu gösterir.

whoami Kendi bilgilerinizi gösterir.

who Sunucuya bağlı olanları gösterir.

last Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.

whereis Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.

BitchX IRC programını çalıştırır.

mail Postalarınızı kontrol eder.

ps -x Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.

ps -a Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.

ps -ux Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.

kill Pid numarası verilen işlemi durdurur.

kill -9 Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.

killall Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.

whatis Belirtilen komutun açıklamasını verir.

man Komut hakkında yardım görüntüler

passwd Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.

vhosts ya da vhost Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)

ROOTMAKİNADAN İP ÖĞRENME: ip addr

ROOTTA HESAP AÇMAK : adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2

reboot: Sunucuya restart atar

service mysql restart: mysql restart atar

service httpd restart: apache ye rest atar

service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır

apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar

service apf restart : apf ye restart atar

netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir

netstat -a sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)

pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.

top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.

uptime : Uptime Durumu

IP BAN

ip banlama

iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

ip ban kaldırma

iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

Servera dosya çekme

wget indirilecekdosyaadresi

Zip açma

unzip dosya.zip

tar.gz açma

tar -zxvf dosya.tar.gz

gzip açma

gunzip dosya.tar.gz

Dosya sıkıştırmak

tar cvzf dosyam.tar.gz sıkıştırılacak-dosya

Sql Yükleme

mysql -h dbname -u dbuser -p dbpasword < dbname.sql