IQ Nedir

IQ, insan zekasını değerlendirmek için tasarlanmış bir dizi standart testten elde edilen toplam puandır.

IQ Nedir

Zeka katsayısının kısaltması olan IQ, bir kişinin akıl yürütme yeteneğinin ölçüsüdür. Bu sayı da standardize edilmiş bir test seti ile tanımlanan ve toplumun genel durumuna göre göreceli olarak zekanın ölçüm değeridir. Bir bakıma diğer insanlara göre daha hızlı veya daha yavaş olmak üzere algılama, karar verme, yargılama, mukayese etme, sonuç çıkarma, değerlendirme gibi zihinsel yeteneklerin seviyesini belirleme çabasıdır. Çok kısa bir ifadeyle IQ (Zeka Bölümü), düşünme ve akıl yürütme yeteneğinin mukayeseli bir değerlendirmesidir

IQ testleri bir asırdan fazla süredir var. Başlangıçta Fransa'da okulda ekstra yardıma ihtiyaç duyan öğrencileri tanımlamak için yaratıldı.

Daha sonra I. Dünya Savaşında ABD hükümeti bu testlerin değiştirilmiş versiyonlarını kullandı. Silahlı kuvvetlerdeki liderler, vasıfsız kişilerin savaşa girmesinin tehlikeli olabileceğini biliyorlardı. Nitelikli adayları bulmak için bu testleri kullandılar. Ordular günümüzde hala bunu yapmaya devam ediyor. Silahlı Kuvvetler Yeterlilik Testi kullanımda olan birçok farklı IQ testinden biridir.


IQ

IQ testi uygulanan kişilerin zekalarını ölçmek amacıyla sayılar kullanılır ve zeka yaşı, uygulanmış olan testte aynı puanı alan kişilerin yaş ortalamasına denk gelir. Yani 13 yaşındaki bir çocuk IQ testinden 55 puan aldıysa ve bu alınan puan 11 yaşındaki çocukların puan ortalamasına denk geliyorsa bu, çocuğun zeka yaşının 11 olduğu anlamına geliyor.