Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet

Malarya, romatizmal hastalıklar ve bağ doku hastalıklarının tedavisinde oral yolla kullanılmaktadır. COVID-19 tedavisinde önerilmektedir.

Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla, yiyecek veya bir bardak süt ile alınır. Çiğnenmemelidir. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Çin'den araştırmacılar, 100'den fazla COVID-19 hastasının klorokin ile tedavi edildiğini bildirdiler. Bu kişilerin hastalıkları klorokin almayanlara göre daha az şiddetli ve kısa vadeliydi. Ancak bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar henüz mevcut değildir ve bu ilacı alan kişilerin türü veya hangi dozu aldıkları ve ne kadar sürdüğü hakkında çok fazla bilgi yoktur.

Fransa'da yapılan başka bir çalışma, 600 mg hidroksiklorokin alan kişilerin vücudunda daha az virüs bulunduğunu bildirdi. Ancak bu iyileşmenin hidrosiklorinden mi veya başka bir şeyden mi olduğu bilinmemektedir. Başlangıçta hidroksiklorokin alan 26 kişiden 6'sı (%23) bulantı, kötüleşen hastalık, hastaneden ayrılma veya ölüm nedeniyle tedaviyi durdurmak zorunda kaldı.

Yaygın yan etkiler arasında kusma, baş ağrısı, görmede değişiklikler ve kas güçsüzlüğü bulunur. Şiddetli yan etkiler alerjik reaksiyonları içerebilir. Tüm risk göz ardı edilemese de, hamilelik sırasında romatizma için bir tedavi olmaya devam etmektedir. Hidroksiklorokin, antimalaryal ve 4-aminokinolin ilaç aileleri içinde sınıflandırılır.

Laktoz hazımsızlığı, göz problemleri olanlar, ideal kilosu 31'den düşük olan çocuklar ve hamilelerde kullanılmaz.

Doz Aşımı

Doz aşımı özellikle yeni doğanlarda tehlikelidir ve 1-2 g ölümcül olabilir. Doz aşımı semptomları:

  • baş ağrısı, görme bozuklukları
  • kardiyovasküler kollaps
  • konvülziyonlar
  • hipokalemi ritim ve iletim bozuklukları
  • ani, potansiyel olarak ölümcül olan solunum ve kalp durması

Bu etkiler aşırı dozun alınmasından hemen
sonra ortaya çıkabildiğinden, acil tıbbi müdahale gereklidir.

Doz aşımı durumunda kusturma ya da lavaj ile mide boşaltılmalıdır.

Kaynakça
  1. https://titck.gov.tr/storage/Archive/2019/kubKtAttachments/PLAQUENİL%20200%20mg%20film%20kaplı%20tablet-kt.pdf_69b3d4f3-a61c-4ba8-a56f-52f7ba6c9669.pdf