Duygusal Zekanın 5 Kategorisi

Duygusal zekanın bileşenleri.

Duygusal Zekanın 5 Kategorisi

1. Öz farkındalık: Duygularınızı olduğu anda tanımlama yeteneği EQ'nuzun anahtarıdır. Öz farkındalık geliştirmek, gerçek hislerinizi anlamanızı gerektirir. Duygularınızı değerlendirirseniz, onları yönetebilirsiniz. Öz farkındalığın ana unsurları:

 • Duygusal farkındalık. Kendi duygularınızı ve etkilerini tanıma yeteneğiniz.
 • Özgüven. Öz değer ve yetenekleriniz konusunda güven.

2. Duyguları düzenleyebilme: Yaşadığınız duygular üzerinde genellikle çok az kontrole sahip olursunuz. Lakin, öfke, kaygı veya depresyon gibi olumsuz duyguları hafifletmek için bazı teknikleri kullanarak bu duyguların ne kadar uzun süreceğine siz karar verebilirsiniz. Bu tekniklerden birkaçı; bir durumun daha olumlu bir ışık altında yeniden biçimlendirilmesi, uzun bir yürüyüş ve meditasyon veya dua edilmesidir. Öz-düzenleme şunları içerir:

 • Oto kontrol. Yıkıcı dürtüleri yönetebilmek.
 • Güvenilirlik. Dürüstlük ve doğruluk standartlarını korumak.
 • Kendi performansınız için sorumluluk almak.
 • Uyum. Değişimlere karşı açık ve esnek olmak.
 • Yenilik. Yeni fikirlere açık olmak.

3. Motivasyon. Kendinizi herhangi bir başarı için motive etmek için net hedeflere ve olumlu bir yaklaşıma sahip olmanız gerekir. Olumlu ya da olumsuz bir tutuma yatkınlığınız olsa da, çaba ve pratikle daha olumlu düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Kendinizi olumsuz düşünürken yakalarsanız, onları daha olumlu yaklaşımlarla yeniden çerçeveleyebilirsiniz - bu da hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Motivasyon şunlardan oluşur:

 • Başarı güdüsü. Mükemmellik standartlarınızı karşılamak veya geliştirmek için çaba göstermek.
 • Bağlılık. Hedeflerinize uyum sağlayabilmek ve pes etmemek.
 • Girişimcilik. Yeni fırsatları elde etmek için hazır olmak.
 • İyimserlik. Engellere ve aksaklıklara rağmen hedeflere ulaşmakta ısrarcı olmak.

4. Empati. İnsanların nasıl hissettiklerini anlayabilme, kişisel hayatınız ve kariyerinizde başarı için önemlidir. İnsanların gösterdiği yüzlerin arkasındaki duyguları ne kadar doğru hissederseniz, kendi gönderdiğiniz sinyalleri o kadar iyi kontrol edebilirsiniz. Empatik bir kişi:


 • Hizmet odaklıdır. İnsanların ihtiyaçlarını öngörmek, anlamak ve karşılamak ister.
 • Başkalarını geliştirmek ister. Başkalarının ilerlemek için neye ihtiyacı olduğunu anlamak ve yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olmalıdır.
 • Çeşitlilikten yararlanabilir. Farklı insanlar aracılığıyla yeni fırsatlar çıkarabilmelidir.
 • Siyasi farkındalık sahibidir. Bir grubun içinde birbiriyle olan duygusal etkileşimleri ve ilişkilerini okuyabilmelidir.
 • İnsanları anlar. Başkalarının ihtiyaç ve isteklerinin arasındaki farkı ayırt edebilir.

5. Sosyal beceriler. İyi kişilerarası becerilerin geliştirilmesi, hayatınızdaki ve kariyerinizdeki başarı ile eşit değere sahiptir. En kullanışlı beceriler arasında:

 • İletişim
 • İş birliği
 • Bağ kurabilmek
 • Değişimi başlatabilmek ve yönetebilmek
 • Liderlik
 • Fikir ayrılığını ve çatışmaları yönetebilmek

yer alır.

Hayatınızda ve kariyerinizde ne kadar başarılı olduğunuz hem EQ hem IQ tarafından belirlenir. IQ tek başına yeterli değildir. Psikologlar genellikle başarının bileşenleri arasında IQ'nun yaklaşık %10 (en fazla % 25) katkısı olduğunu belirtiyorlar, geri kalan her şey başka faktörlerle alakalıdır - EQ dahil.