Duygusal Zeka Nedir

Duygusal zeka, kişinin kendi duygularının yanı sıra başkalarının duygularını tanımlama ve yönetme yeteneğini ifade eder.

Duygusal Zeka Nedir


Duygular; düşünceler, duygular, davranışsal tepkiler ve bir dereceye kadar zevk veya hoşnutsuzluk ile ilişkili çeşitli nörofizyolojik değişikliklerin getirdiği sinir sistemi ile ilişkili biyolojik durumlardır. İnsanların ve hayvanların hayatta kalmasına dair en önemli faktörlerden biri duygudur. Korku ve endişe gibi duygular olmasaydı kendimizi tehlikeli durumlar içinde bulurduk.

Çoğu insan için duygusal zeka (EQ) yaşamlarında ve kariyerlerinde başarıya ulaşmada kişinin zekasından (IQ) daha önemlidir. Örneğin mesleki ve sosyal başarı, büyük kısımda insanların sinyallerini okuyabilme ve uygun tepkiler verebilme başarımıza bağlıdır.

Duygusal zekanın genellikle en az üç beceri içerdiği söylenir:
  • Duygusal farkındalık veya kişinin kendi duygularını tanımlama ve adlandırma yeteneği
  • Bu duyguları kullanma, düşünme ve problem çözme gibi görevlere uygulayabilme becerisi
  • Gerektiğinde kişinin kendi duygularını yönetmesi ve başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmayı içeren yönetim becerisi

Kısaca; kendi duygularınızı, başka insanların hislerini, onları neyin motive ettiğini ve onlarla nasıl iş birliği yaparak çalışabileceğinizi anlama becerisidir.

Genellikle kendi duygularını net bir şekilde tanımlayamayan veya empati yapamayan insanların düşük duygusal zekası vardır. Neyse ki, bu geliştirilebilir bir yetidir.

Duygusal zekası yüksek bir kişi hem kendi duygusal durumlarının, hem de olumsuzluğun (hayal kırıklığı, üzüntü vs) fazlasıyla bilincindedir ve bunları tanımlayıp yönetebilir. Hem kendi içinden hem de kişinin içinde bulunduğu sosyal ortamından gelen duygusal sinyallere duyarlılığı, kişinin daha iyi bir arkadaş, ebeveyn, lider veya partner olduğu veya olabileceği anlamına gelir.