DNA Nedir

DNA, (Deoksiribo Nükleik Asit), genetik kodu içeren uzun bir moleküldür.

DNA Nedir

Deoksiribo Nükleik asit veya kısaca DNA, tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. İki iplikçikten oluşan bir moleküldür. DNA’nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Burnunuzun uzunluğundan saçınızın kalınlığına kadar, her özelliğiniz DNA'da kodludur.

DNA'nın hücredeki ana rolü bilginin uzun süreli depolanmasıdır

Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir.

Bu genetik bilgileri içeren DNA parçaları gen olarak adlandırılır. Ama başka DNA dizilerinin yapısal işlevleri vardır (kromozomların şeklini belirlemek gibi). Diğerleri ise bu genetik bilginin ne şekilde (hangi hücrelerde, hangi şartlarda) kullanılacağının düzenlenmesine yararlar.

Hücre içinde DNA yapısı

Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre bölünmesinden evvel kromozomlar eşlenir, bu sırada DNA ikileşmesi gerçekleşir.

Neredeyse tüm hücrelerde bulunan DNA, vücudun gelişimi ve işleyişi için gerekli olan spesifik moleküller, spesifik moleküller oluşturmak için gerekli talimatları taşır.