Niçin Osmanlıca Türkçesi Öğrenmeliyiz?

Niçin Osmanlıca Türkçesi Öğrenmeliyiz?

Milleti millet yapan kendili dili, kültürü ve örf ve adetlerinin bulunmasıdır. Ne zaman ki bunları kaybeder veya başka milletlerin kültür emperyalizmine uğrarsa o zaman geçmişiyle bağları kopar ve değerlerini kaybeder. Dilini ve alfabesini kaybeden milletler hafızasını kaybetmiş hükmündedir. Böyle bir millet, kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır, geçmişte ne olduğunu unutur.

Ecdadımızın neler yaptığını, hangi kültürel mirası bize bıraktığını bilebilmemiz için şu an Osmanlıca'yı bilmemiz gerekmektedir. Çünkü 630 yıl hüküm sürmüş bir devletin tarihi ve kültürel mirasını anlamak buna bağlıdır.

Osmanlıca; Türklerin yüzyıllar boyunca geliştirdikleri özgün bir dildir. Hem Arapça'dan hem Farsça'dan faydalanmış ama ikisi de olmamıştır. Gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü sağlam kurabilmenin yolu, Osmanlıca'yı okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Millî kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı, Osmanlıca’yla yazılmıştır. Bundan dolayı Osmanlıca'yı öğrenmemiz gerekmektedir.

Aşağıda verdiğimiz linklerden bireysel olarak videolarla Osmanlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca MEB, Halkeğitim Merkezleri ve Hayrat Vakfı anlaşmasıyla da Osmanlıca dersleri verilmektedir.

http://www.videovav.com/

http://www.osmanlicaegitim.com/

http://www.osmanlicadergi.com/

YORUMLAR