İnternet Nasıl Meydana Geldi ?

İnternet Nasıl Meydana Geldi ?

İnternet günümüzde neredeyse hava ve su kadar hayatımızın içinde yer almaktadır. Acaba bir gün bile uzak kalınca büyük sıkıntılar içine düştüğümüz internet nasıl meydana gelmiştir? Gündemim.net ailesi olarak sizleri bu konuda bilgilendireceğiz.

İster inanın ister inanmayın internetin meydana gelmesini sağlayan bir uydudur.

İnternetin günümüze gelmesinde 1951 ile 1963 yılları arasında A.B.D. Başkan Yardımcılığı yapmış olan Dwight D. Eisenhower’ın katkısı büyüktür. Aynı zamanda  ilk ABD internetini (ARPA, ARPANET) inşa araştırma ekibini kurduran kişidir.

1957 yılında Sovyetler Birliği’nin Sputnik uydusunu yapmaya başlamasıyla Amerikalılar şoke olmuş durumdaydı. Soğuk savaş yıllarının en çetin zamanlarıydı ve Amerikalılar bu uydunun fırlatılması durumunda savaş ilan edeceklerini ilan etmişlerdi. 

 Dwight D. Eisenhower, Sputnik’e doğrudan bir tepki olarak  İleri Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA)projesini başlattı.  ARPA’nın en önemli misyonunu bilgisayar bilimi oluşturuyordu ve o zamanın bilgisayarları oda büyüklüğünde ve tek yeteneği  delikli kartlar ve  manyetik bant okumaktı. 

Daha sonrasında ARPA’yı geliştirmek amacıyla Bolt Şirketinden yardım alınarak bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağ oluşturdular. Ve bunun adı ARPANET’ti.

Eğer ARPANET olmasaydı şu an ki internete sahip olmazdık. Günümüzdeki internet protokollerinin bir çoğu halen ARPANET’in temeline dayanmaktadır.

1973 yılında mühendisler ARPANET’i radyo dalgalarıyla iletişimde tutmayı başardılar ve buna Paket Radyo Ağı (PRNET) dediler. 1977 yılında mühendisler bu bağlantıyı iki uydu arasında gerçekleştirerek buna inter-networking (ağlar arası ağ) kısa adıyla internet dediler. 

1990 yılında Tim Berners-Lee, internette gezinmeyi kolaylaştırmak için bir sistem geliştirdi. Zamanla, bu sistem World Wide Web olarak tanındı. Bunun yanı sıra insanların yanlış yorumlamasıyla internet ve web aynı şey olarak anılmaya başladı. İnternet bilgisayarlar arasındaki küresel bir ağdır. World Wide Web ise bu çok büyük ağda gezinmek için bir yoldur. Bir gemiyle okyanus arasındaki bağ gibi.

YORUMLAR