İlamsız İcra Takibine İtiraz Prosedürü

İlamsız İcra Takibine İtiraz Prosedürü

Son yıllarda icra takip sayılarının artması ile birlikte borçluların sık sık başvurduğu yollardan biri de ilamsız icra takibine itirazdır. İcra takibine itiraz edildiği takdirde icra takibinin türüne göre çeşitli uygulamaları ve çeşitli yaptırımları vardır. Bu yazımızda “ilamsız icra takibine itiraz edilmesi” usullerini uygulamadaki durum itibariyle ayrıntılı olarak anlatacağız. 

Öncelikle icra takibine itiraz muhakkak yazılı olarak yapılmalıdır. Birçok itiraz türü vardır. Yazılacak dilekçede itiraz nedenleri açık bir şekilde belirtilmelidir. İtiraz nedenleri gerekçelendirilmelidir. İcra takibinin türüne göre itiraz icra takibini durdurabilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz 

İcra İflas Kanununda belirtilen takip yollarından İlamsız takip yolu ile icra takibi yapıldığı takdirde İcra Müdürlüğüne yapılacak itiraz icra takibini durduracaktır. Burada önemli olan husus itirazın içeriğidir. İcra takibine itiraz çeşitli sebeplerle yapılabilir. Kişi icra takibine konu borcun ödendiğini iddia edebilir, takas iddia edebilir, borcun hiç olmadığını veya bunun gibi birçok şeyi iddia edebilir. İcra takibine yapılacak bu tür yazılı bir itiraz neticesinde icra müdürlüğü ilamsız icra takibinin durması kararını verecektir. İcra takibinin durmasının ardından alacaklı eğer icra takibinde haklı olduğunu düşünüyorsa İcra Mahkemesine veya genel mahkemeye İtirazın Kaldırılması veya İtirazın iptali davası açabilecektir. 

İlamsız takiplere yapılan itiraz sonucunda alacaklı taraf mahkemeye dava açar ise mahkemenin verdiği kararlar kesin mahiyette olacaktır. Mahkeme kararı sonucunda eğer icra takibine yapılan itiraz haksız ise alacaklının talebi halinde haksız itiraz eden borçlu aleyhine takip bedelinin %20’sinden aşağı olmamak kaydıyla İcra-İnkar tazminatına hükmedilecektir. Eğer itiraz eden borçlu haklı ise borçlunun talebi doğrultusunda alacaklı aleyhine takip bedelinin %20’sinden aşağı olmamak kaydıyla İcra-İnkar tazminatına hükmedilecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Süresi

Burada en önemli hususlardan biri de icra takibine süresi içerisinde itiraz etmektir. İlamsız icra takibine itiraz süresi  7 gündür. Bu süre tebliğden itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu süre içerisinde icra takibine itiraz etmeyen borçlu borcu kabullenmiş sayılır. Bu sebeple icra takibinin haksız olduğunu düşünüyorsanız muhakkak bunu icra müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmeniz gereklidir. Aksi takdirde borçlu olmasanız bile takip konusu borç icra kanalıyla tahsil edilebilecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Konular

Yetki İtirazınız varsa muhakkak yetkili icra dairesini belirterek yetki itirazınızı yapmak zorundasınız. Aksi halde mahkeme yetki itirazını reddedecektir.

Borcun tamamına itirazınız var ise bunun açık bir şekilde “Borcun tamamına açıkça itiraz ediyorum” şeklinde bildirmeniz gereklidir.

Eğer İşlemiş Faize, Faize yada faiz oranına itirazınız var ise bunu açık şekilde dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir.

İcra takip kalemlerinde asıl borcun yanında ferileri var ise ve bunlara da itiraz etmek istiyorsanız bunu da açıkça bildirmeniz gerekmektedir.

 

 Avukat Arif BALTACI

YORUMLAR