Microsoft Excel Dersleri

Microsoft Excel Dersleri

Resim 1.1

Menünün altında yer alan ve kimilerince düğme kimilerince de toolbar olarak adlandırabileceğimiz kısayol tuşları (Resim 1.2) ile de menüde yer alan konutlara erişim imkanı bulunmaktadır.

Resim 1.2

Bir Excel kitabının birden fazla sayfası bulunabilir. Bu sayfalar arasındaki geçiş ekranın alt sol tarafında (Resim 1.3) bulunan işlem sayfalarına tıklayarak sağlanır.

Resim 1.3

Eğer sütunlar harflerle değil sayılarla gösteriliyor ise referansının A1 şeklinde gözükmesi için Tools menüsünden Options komutu seçilmeli

Yeni Dosya Açmak ve Kaydetmek

Microsoft Exceli her başlattığınızda, açılan boş sayfa ile çalışabilir yada FILE menüsünden New komutunu seçerek boş bir sayfa ile çalışmaya başlayabilirsiniz. Üstünde çalışılan bir dosyayı kaydetmek için ise FILE menüsünden Kaydet komutu seçilir.(Resim 1.4)

(Resim 1.4)

Menüde Save, Save As, Save As Html, Save Workspace olarak adlandırılımış dört farklı kaydetme komutu bulunmaktadır. Save komutu daha önceden kaydedilmiş dosyanın üstüne güncelleme yapar. Save As ise, üzerinde çalışılan dosyanın farklı bir isimde ve yeni bir dosya olarak kaydedilmesini sağlar. Kayıt edilmemiş olan dosyalara Book1, Book2 gibi isimler verilir. Bu dosyalar kaydedilmek istendiği taktirde Save ya da Save As komutlarından hangisi seçilirse seçilsin Save As komutu çalışır.

(Resim 1.5)

Save in olarak adlandırılan kutucukta dosyanın kaydedilmek istendiği yer seçilir. File Name kutucuğuna ise dosyaya verilecek olan isim yazılır ve Save düğmesine basılarak kaydetme işlemi tamamlanır.Kayıt işlemi klavyeden CTRL+S tuşuna basılarak da yapılabilmektedir.

Dosya Açmak

Önceden kaydedilmiş dosyalarımızı açmak için FILE menüsünden Open komutunu (Resim 1.6) ya da CTRL+O tuşlarını kullanırız.Hangi yolu kullanırsak kullanalım;

Resim 1.6

Şeklinde pencere ile karşılaşırız. Bu pencerede Look in ile anlatılmak istenen, açmak istenen dosyanın nerede kayıtlı olduğudur. Doğru dizini seçtiğimiz taktirde dosya ismi ekranımızda belirmiş olacaktır. Mouse ile dosyayı seçtikten sonra Open Komutunu seçtiğimizde ya da dosyayı iki kere tıkladığımızda dosyamız açılmış olur.

Dosya Kapamak

Dosya kapamanın yollarından biri FILE menusunden Close komutunu kullanmaktır. (Resim 1.7) İkinci yol, ekranın sağ üst köşesinde bulunan düğmesine tıklamaktır. İki adet olan çarpı düğmelerinden üstte bulunanı Excel programını kapamaya, alttaki ise Excelde çalıştığımız dosyayı kapamaya yarar.

Resim 1.7

Eğer dosyada yapılan işlemleri kaydetmeden kapamak istersek taktirde save edip edilmeyeceğini soran bir mesaj penceresi ile karşılaşırız. (Resim 1.8) Yes ile save işlemi yapılır, No ile kayıt işlemi yapmadan dosyayı kapar.

Resim 1.8

(Resim 1.9)

Bloklama işlemi için ilk hücre mouse ile seçildikten sonra mouseun okunu son hücreye doğru sürükemek gerekmektedir. Bir başka yolu ise SHIFT tuşunu basılı tutarak klavyedeki yön tuşları ile bloklamak istediğimiz hücreleri seçmektir. SHIFT tuşu ile bitişik hücreler üstünde bloklama işlemi yapılır. Bitişik olmayan hücreler için CTRL tuşu kullanılmalıdır. Bu sayede etkin hale gelmiş olan alan üstünde kopyalama, başka bir yere hücrelerin içeriklerini taşıma gibi bir çok işlem yapılabilir.

Veri Girişi

Çalışma yaprağının her hücresine metin, sayı veya formul girilebilir. Standart hücre boyutlarını aşan bir metni yazdığımızda; eğer yan hücreler herhangi bir yazı içermiyor ise metnimizin tamamını görebiliriz. (Resim 1.10)

Burada yapılması gereken A2 hücresinin boyutlarını A sütünunun sağ tarafındaki çizgiye iki kere tıklama ile yada mouse ile yazıyı içine alacak biçimde genişletmektir.


A2 hücresine Doğuş Okullar Grubu; B2 hücresine Çağdaş, yüksek, kaliteli.. yazalım. A2 hücresinde yazılı olan metin B2 hücresine taştığı için A2deki metnin bir kısmı gözükmeyecektir.

Püf Nokta : Excelde default olarak ENTER tuşu bir aşağıdaki hücreye, TAB tuşu ise bir sağdaki hücreye geçişi sağlar. TOOLS menüsünden OPTIONS iletişim pencerinin EDIT penceresinden ENTER tuşunun yönü değişebilir.

(Resim 1.12)

Hücrenin İçeriğini Değiştirmek

Microsoft Excelde hücrenin içeriğini kolayca değiştirebilirsiniz. En kısa yolu değiştirmek istediğiniz hücreyi seçtikten sonra yazınızı yazmaktır. Bir diğer yolu hücreye çift tıklayarak imlecin hücrenin içerisine girmesini sağlamak ve değişiklikleri yapmaktır. Hücre içine girme işlemini F2 tuşuna basarak da yapılabilmektedir. Hücre seçili olduğu zaman hücrenin içindeki yazı otomatik olarak Formül Çubuğunda gözükecektir. (Resim 1.13)

Resim 1.13

İmleç formül çubuğunun üstünde iken şekli değişir ve ekleme noktası biçimini alır. Ekleme noktasını yazının istediğimiz yerine konumlandırıp hücre içeriğini değiştirebiliriz.


Excel 2000

MICROSOFT EXCEL 2000

gibi işlemlerin yapılabilmesini sağlayan bir hesap programıdır.Excel dosyalarında verilerin

girileceği hücreler ,satır ve sütunların kesişimlerinde bulunur.

Microsoft Excel , verileri hesaplama , yenileme, depolama, grafik hazırlama, sıralama, tablo 

BAŞLATMA:

Microsoft Excel 2000, Microsoft Windows 95 veya Microsoft Windows 98 programıyla

birlikte çalışır. Excel programını çalıştırmak için;

Start'a tıklayın,

Start menüsündeki programların içinden Microsoft Excel'e tıklayın,

Excel programını başlattığınızda Excel ekranında yeni,boş bir belge görünür.(Şekil 1)

Şekil 1

Araç Çubuğu :

çubuğu, bir dosyayı açmak, yeni bir dosya açmak , yazdırmak gibi temel işlemleri kısa

yoldan yerine getirmek için kullanılır. İşaretçiyi (Cursor) bir buton üzerine getirip bekleyince;

düğmenin adı butonun hemen altında görüntülenir.

Microsoft Excel menü çubuğunun altındaki buton dizisi Standart araç çubuğu dur.Bu araç 

Bir Dosyayı kayıt etmek :

File menüsünden Save komutu ile yapılır.

Karşınıza Save As dialog kutusu gelecektir.

File Name kısmına dosyanıza vermek istediğiniz ismi yazmalısınız.

Save in kısmından dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü seçmelisiniz ,

Save butonuna (veya Enter tuşuna) basarak kaydetme işlemi tamamlanır.

Excel 2000

Bir Dosyayı Yeni Şartlar ile Kayıt etmek :

Aktif durumda olan bir Excel dosyasını yeni bir isim altında ,başka bir klasör içine veya

başka bir drivea (örneğin diskete) kaydetmek için kullanılır.

File menüsünden Save As komutu ile yapılır.

tıklanır.

Karşınıza gelen Save As dialog kutusuna yapılacak değişiklik yazılarak Save butonuna 

Yeni Dosya Açmak :

File menüsünden New komutu ile yapılır.

Kayıt Edilmiş bir Excel Dosyasına Ulaşmak :

Excel dosyası ile çalışırken daha önceden kayıt edilmiş bir dosyaya ulaşmak ve onu aktif hale

getirmek için kullanılır.

File menüsünden Open komutu ile yapılır.

Karşınıza Open dialog kutusu gelecektir.

Look in kısmından dosyanın kayıtlı olduğu drive ve klasör seçilir ,

Name kısmından açmak istediğiniz dosya üzerine tıklayıp,

Open butonuna tıklanır.

Aktif Dosyayı Kapatmak :

Excel sizi dosyayı kapatmadan önce kayıt etmeniz için uyaracaktır.

File menüsünden Close komutu ile yapılır. 

Dosyanızı kayıt ederek kapatmak için Yes,

Dosyanızı kayıt etmeden kapatmak için No,

Kapatma işlemini iptal için Cancel butonuna tıklanır.

EXCEL ÇALIŞMA SAYFASINDA HAREKET :

Aktif Hücre :

Excel programı açılışta kullanıcıya 3 sayfa (Worksheet) bulunan bir çalışma kitabı

(Workbook) sunar. Satır ve sütunların kesiştiği kısımlara hücre(Cell) adı verilir. Hücreler satır

ve sütunlardaki konuma göre adlandırılır.

Excel programını çalıştırdığınızda A1 hücresinin bir çerçeve içinde olduğunu göreceksiniz. 

Bu çerçeve Aktif hücre yi yani içine veri girilebilecek olan hücreyi belirlemektedir.

Aktif Hücrenin Yerini Değiştirmek :

Bir hücre sağa geçiş----------------------------------------Sağ Ok

Bir hücre sola geçiş ----------------------------------------Sol Ok

Bir hücre aşağı geçiş ---------------------------------------Aşağı Ok

Bir hücre yukarı geçiş -------------------------------------Yukarı Ok

Bir sonraki ekrana geçiş -----------------------------------Page Down

Bir önceki ekrana dönme----------------------------------Page Up

Bir satırda ilk hücreye geçiş------------------------------Ctrl + Sol Ok

Bir satırda son hücreye geçiş -----------------------------Ctrl + Sağ Ok

Çalışma sayfasının başına (A1) geçiş -------------------Ctrl + Home

Veri içeren son hücreye geçiş ----------------------------Ctrl + End

Aktif hücreye geri dönmek için---------------------------Shift + Backspace

Dikey kaydırma çubuğu ile diğer sayfalara geçiş yapıldıktan sonra, 

Excel 2000

Birden Fazla Hücre Seçmek :

Excel programı ile çalışırken işlem yapılacak hücreleri mutlaka bloklamanız (seçmeniz)

gerekir.

1. Seçilecek hücreler bitişik durumda ise :

Yöntem 1:

Örnek olarak A1 den E5 e kadar olan alanı seçmek için

A1 hücresine tıklayın ve SHIFT tuşunu basılı tutarak E5 hücresine tıklayın.

Yöntem 2:

Mouse işaretçisini(Cursor) A1 hücresine getirin ve mouseun sol tuşunu basılı tutarak,

cursorı E5 e sürükleyin.

2. Seçilecek hücreler bitişik durumda değil ise :

Ctrl tuşunu basılı tutarak seçilecek hücreler tek tek tıklanır.

Bu şekilde istenen sayıda birbirinden bağımsız hücre (yada hücreler) seçilebilir.

Bu işlemi uygulamak için Ctrl tuşu kullanılır. 

3. Veriler çok fazla ise ve hepsini seçmek gerekiyosa :

A1 hücresine gelip, Ctrl + Shift + End tuşlarına aynı anda basılır.

Excelde Veri Girmek :

Aktif olan hücrenin içine yazılır. Girilen veriler hem aktif hücrenin içinde hem de Formula

Bar kısmında görülecektir.

Hücre içine veri girme işlemi tamamlandıktan sonra ,Enter tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Yön tuşlarını kullanarak diğer veriler de hücrelere yerleştirilir.

Excelde Veri Silmek :

Silinecek verinin üzerine yenisi yazılır.veya

Silinecek hücreler bloklanıp DELETE tuşuna basılır.

Yapılan Bir İşlemi Geri Almak :

Toolbardan Undo butonu tıklanır.

Edit menüsünden Undo komutu ile yapılır veya, 

Verilerin Yerleşimi :

Veriler hücrelere sağa, sola dayalı ya da ortalama oarak yerleştirilebilir.

Yerleşimi yapılacak hücreler önce bloklanır.

Format menüsünden Cells komutu verilir.

Format Cells dialog kutusunda (Şekil 2) Alignment kısmı aktif hale getirilir.

Horisontal kısmından verinin yerleştirilmesi istenen yer işaretlenir.

OK butonuna basılır.

Excel 2000

YORUMLAR