Kediler Nankör Müdür

   Hayır. Kediler nankör yaratıklar değillerdir. Köpeklere göre bakıldığında belki daha az ilgi gösterirler veya daha zor mutlu olurlar fakat nankör değildirler. Köpek itaatkardır kedi itaat etmez. Kediler çıkarları doğrultusunda bir insana itaat etmez, yarını düşünmeden yaşarlar. Karşısındakinin daha sonra fayda gelecek bir insan olduğunu düşünmeden yaşarlar. Bu yüzden kendilerine sahip değil aile beğenirler. Nasıl ki insanoğlu ailesine kızıp evi terkeden yapıya sahipse kediler de insana daha yakın bir tabiata sahip olduğu için nankör diye adlandırılır. Halbuki yalnızca içinden geldiği gibi davranan, ayaklarınıza süründüğü anda bunu yemek bulabilmek değil sevilmek ihtiyacıyla yaptığını bildiğiniz, bu benim yanımda çıkar için durmuyor diyebileceğiniz bir canlı varken ona gösterilen uzaklığı anlamak çok güç.

YORUMLAR