Günümüze Kadar Askerlik Süreleri

Osmanlı Devleti’nde ordunun büyük bölümü, 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılıncaya kadar tımarlı sipahiler ve yeniçerilerden oluşuyordu. Yeniçeriler düzenli ordunun sürekli askerleriydi. Tmarlı sipahiler ise yalnızca savaş zamanlarında orduya katılırlardı. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra bir süre süresiz askerlik uygulandı. 1843'te kura usulü kabul edildi. Buna göre askere alınan kişiler, beş yıl zorunlu askerlik yapıyordu. Sonraki yedi yıl için yedeğe ayrılıyor ve bu süre içinde yılda bir ay askerlik eğitimi görüyorlardı. 1869'da zorunlu askerlik süresi altı yıl, yedek askerlik süresi de 14 yıl olarak belirlendi. 1916'da, Osmanlı uyruğundaki herkesin askere alınması zorunluluğu getirildi. 45 yaşına kadar herkes yedek asker sayıldı.

Günümüzde ise, 1927'de çıkarılan bir yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Erlerin zorunlu askerlik süresi 15 aydır. Yükseköğrenim (dört yıllık fakülte mezunları) görmüş olanlar ise yedek subay adayı olarak askerlik şubelerine müracaat ederler.Türk Silahlı Kuvvetlerinin o an ki yedek subay ihtiyacı,kişinin kendi isteği ve yedek subaylık sınavı sonucuna bakılarak yedek subay (asteğmen) ya da 6 ay kısa dönem er olarak askerlik görevlerini tamamlarlar. Yurtdışında çalışanlar ise, bedeli dövizle öder ve bir ay askerlik eğitiminden geçirilirler.

"http://tr.wikipedia.org/wiki/Askerlik"'dan alındı

 

 

YORUMLAR