Günlük Döviz Kuru Takibi

 


Script'in içindeki bilgi satırlarını okuyarak kolayca anlaşılabileceğini umarak yayınlıyoruz.

PHP:

 

  

  

  

  /*

  

  * Musa DOĞRAMACI -- -- http://www.dogubank.com.tr

  

  */ 

  

  $dosya="http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.html";

  

  $oku=file($dosya);

  

  $i=0;

  

  foreach($oku as $yaz) 

  

  //USD veya EUR ile başlayan satırları çekiyoruz

  

  //sonuc olarak  2 satır elde etmeliyiz

  

  if($sonuc=eregi("^[(usd)(eur)]+([[:space:]]+)1([[:space:]]+)",$yaz) AND ($i<2)) 

  

  { 

  

  //elde ettiğimiz satırları bosluk kriter alınarak dizilere bölüyoruz

  

  //0=USD , 1=EUR dir

  

  $sonuc1[$i]=explode(" ",$yaz);

  

  //çektiğimiz satırda peşpeşe boşluklar olduğundan

  

  //boşluk olmayan dizi elemanlarını yeni bir diziye atıyoruz

  

  //böylece boşluklardan kurtulmuş oluyoruz ve elimizde sadece dolu veriler var

  

  $j=0;

  

  foreach($sonuc1[$i] as $_sonuc1) 

  

  { 

  

  if($_sonuc1!="") 

  

  { 

  

  $sonuc2[$i][$j]=$_sonuc1;

  

  $j++;

  

  } 

  

  } 

  

  $i++;

  

  } 

  

  echo "1 USD Satış: ".$sonuc2[0][5]."
";//USD satış

  

  echo "1 EUR Satış: ".$sonuc2[1][4]."
";//EUR Satış

  

  

  ?>

YORUMLAR