Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri

            Azerbaycan-Türkiye Ekonomik İlişkileri   Türkiye, bağımsızlığa kavuştuğu ilk günden itibaren Azerbaycan’ın dünya ile bütünleşmesine yardımcı olmak amacıyla siyasi, ekonomik ve diğer konularda ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem vermiştir. Serbest piyasa ekonomisi modelini benimseyen Azerbaycan ile bu konuda sahip olduğu tüm tecrübesini aktarmaya ve paylaşmaya çaba göstermiştir. Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda pek çok ikili anlaşmalar imzalanmıştır.   Tablo 1’de Azerbaycan’ın 1999-2004 yılları arasında toplam ihracat ve toplam ithalat değerleri verilmiştir.   Tablo 1 Azerbaycan’ın Dış Ticaret Hacmi (1999-2004) (Milyar ABD Doları)   Kaynak: http://abmankara.org.tr/ulkeler/Azerbaycan%20Ulk..
            Tablo 1’deki rakamlar, bağımsızlığını doksanlı yıllarda kazanmış Azerbaycan’a aittir. Bu kadar genç bir ülkeye göre gayet iyi rakamlara sahip ülkenin en büyük ihraç ürünü petroldür ve toplam ihracattaki payı %85’lere dayanmaktadır. Hemen hemen dengede olan dış ticaret rakamları dünyada yaşanan krizlere göre etkilenmektedir.               Tablo 2’de Türkiye açısından Azerbaycan ile 1995-2004 yılları arasındaki ihracat ve ithalat rakamları verilmiştir.   Tablo 2 Türkiye-Azerbaycan Dış Ticaret Rakamları (1995-2004) (Milyon ABD Doları)    Kaynak: http://abmankara.org.tr/ulkeler/Azerbaycan%20Ulk..               Tablo 2’deki rakamlar Türkiye’nin lehine, Azerbaycan’ın aleyhine gözükmektedir. 1995-1997 yılları arasında 100 milyondan fazla olan dış ticaret farkı, günümüze gelindikçe düşmeye başlamıştır. Bu durum, gelişen Azerbaycan’ın en büyük ticaret ortağının Türkiye olması ve geliştikçe ihracatı artan Azerbaycan, Türkiye ile dış ticaretinde dengeyi sağlamaya çalışmaktadır.    Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlerle işbirliği içine girmesi ve bu konuda kendisine coğrafi olarak en yakın olan Azerbaycan’la ilişkilerini güçlendirmesi hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan her iki ülkenin avantajı olmuştur. Hatta bu ülkenin dünyaya benimsetmek istediği “İki devlet tek millet” sloganı ile ilişkiler üst düzeyde tutulmaktadır.

YORUMLAR